Δείτε το υλικό που συνοδεύει κάθε πρόταση για το λογότυπο και ακολούθως επέλεξε μία από τις δυνατές επιλογές!