Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου CASA COOK

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ξενοδοχείου CASA COOK».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1UjJDTkYiPqeBgQQ19bJ0Hh6q9k6lpHa1[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.