Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείο Marmin Bay

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ξενοδοχείο Marmin Bay».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/12dcoc7mYk0g9aTY32ip0szXqmyF2VW_D[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.