Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΧΟΤΕΛΛΑΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΧΟΤΕΛΛΑΣ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1h5H6HPFnGo0qMwOyYeLmJCkqyXujlQ2Q/[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.