Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ ΕΕΛ Ανωγείων τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ ΕΕΛ Ανωγείων τροποποίηση».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1qAl8tsInyCSHh3GGdoVwhKgKNWwQB[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.