Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Οριοθέτηση υδατορέματος με έργα διευθέτησης κοίτης Πλάκα Ελούντα

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Οριοθέτηση υδατορέματος με έργα διευθέτησης κοίτης Πλάκα Ελούντα».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.c[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.