Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ιχθυογεννητικού Σταθμού, συσκευαστηρίου και λοιπών χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ιχθυογεννητικού Σταθμού, συσκευαστηρίου και λοιπών χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.