Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ ΑΕΚΚ Κοκκίνη Μαρία

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ ΑΕΚΚ Κοκκίνη Μαρία».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1ktRIEghVShLOgW6OYgrzg31QWbZcHQva/vi[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.