Εφαρμογές πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για πολυκαναλικό ψηφιακό διαμοιρασμό

  • 0Votes
  • 0Responses

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ με την εκπαίδευση στην Ανθεκτικότητα ( Resilience)

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ μέσω της  εκπαίδευσης στην Ανθεκτικότητα ( Resilience)  Με τις Μαγδαληνή Αγραφιώτη, MA AAMFT, Ψυχολόγος/Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Επιστημονική Συνεργάτις στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχικής Υγειας Η ΑΝΟΙΞΗ, www.myanoixi.gr Φανή Πασσιά, Διεθύντρια και Ε.Υ του Κέντρου,  Koινωνιολόγος/Σύμβουλος Οικογένειας και Σχέσεων Γενικές Πληροφορίες του Προγράμματος…

  • 0Votes
  • 0Responses

Διατήρηση της ψυχικής υγείας ατόμων σε καραντίνα

Η διαρκής διαμονή στο σπίτι παρόλα τα σύγχρονα gadget που έχουμε στην κατοχή μας, δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για υψηλής τάξης επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό. Προτείνεται μια δυαδική προσέγγιση ανίχνευσης της μετάπτωσης της ψυχικής υγείας αλλά και ταυτόχρονης παρέμβασης. Η ανίχνευση θα γίνεται με  καταγραφή δεδομένων μέσω…