Ανάπτυξη πλατφορμών e-learning για ιδιώτες και επιχειρήσεις

  • 0Votes
  • 0Responses

HotelTraining Online εκπαιδευση εργαζομενων στον Ξενοδοχειακο κλαδο

Η Κρίση του Κορωνοιου έδωσε κίνητρο για την ψηφιοποίηση του Τουριστικού πακέτου με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών μονάδων τού τουρισμού.Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μεγιστοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας…

  • 0Votes
  • 0Responses

Διατήρηση της ψυχικής υγείας ατόμων σε καραντίνα

Η διαρκής διαμονή στο σπίτι παρόλα τα σύγχρονα gadget που έχουμε στην κατοχή μας, δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για υψηλής τάξης επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό. Προτείνεται μια δυαδική προσέγγιση ανίχνευσης της μετάπτωσης της ψυχικής υγείας αλλά και ταυτόχρονης παρέμβασης. Η ανίχνευση θα γίνεται με  καταγραφή δεδομένων μέσω…

  • 0Votes
  • 0Responses

eduMEET (beta) is an Open Source web-conferencing service from GÉANT portfolio

In these times of Corona-virus lockdowns a lot of organizations in our community are asking for online tools. Especially the demand for online video tools is high. eduMEET (beta) is an Open Source web-conferencing service from GÉANT portfolio. It is an interactive, web-based videoconferencing platform,…

  • 0Votes
  • 0Responses

Χρήση open source remote desktop για τηλεργασία στο δημοσιο

Ωπου απαιτείτείυαι ασφαλής προσβαση σε πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοικησης από τα στελέχη μπορει να διερευνηθεί η χρήση open source remote desktop  https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software