Αναδιοργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων - supply chain management & logistics για έγκαιρη παράδοση αγαθών (pickup, delivery)

  • 0Votes
  • 0Responses

Utilise taxi fleet and restaurant delivery fleets for supermarket and pharmacy delivery

Issue: Only limited supermarkets in Greece have e-conmerce capabilities and even those that they do are struggling to manage the high demand for deliveries (e.g. leading e-supermarkets are delivering at 3 weeks timeframes). Solution: Utilise the currently underutilized fleet of taxis and motorbikes (the latter…

  • 0Votes
  • 0Responses

Immunity passports

“Immunity passports” for key workers could be a way of getting people who have had coronavirus back into the workforce more quickly, scientists and politicians in the UK have suggested. Researchers in Germany are currently preparing a mass study into how many people are already…

  • 0Votes
  • 0Responses

Η αναπνοή των επιχειρήσεων μετά την πανδημία

Η κυβέρνηση μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα των επιχειρήσεων με βάση τα περσινά τους έσοδα ,έξοδα και τον αριθμό υπαλλήλων στη κάθε επιχείρηση . Επίσης , να χωρίσει κάθε πόλη σε ζώνες , όπου η κάθε ζώνη θα περιγράφει τις οικονομικές αδυναμίες και δυνατότητες για…

  • 0Votes
  • 0Responses
  • 0Votes
  • 0Responses

Safe at the Door

Η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας για την παραλαβή και παράδοση αγαθών από το ένα σπίτι στο άλλο. Τα αγαθά είναι ψώνια, μαγειρεμένο φαγητό, φάρμακα, βιβλία, γράμματα, οτιδήποτε εγώ ως κόρη θέλω να προσφέρω στους ηλικιωμένους γονείς μου αλλά φοβάμαι να κάνω λόγω της εξάπλωσης του ιού.…