ΦΟΡΤΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΈργο Θεματική Περιφερειακή ενότητα Προϋπολογισμός (€) Κωδικός Έργου ΠΔΕ
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΦΛΕΜΟΝΙΔΑ» ΤΟΕΒ ΜΕΣΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Γεωτρήσεις ΧΑΝΙΩΝ 24800 2014ΕΠ00200005
«ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΕΒ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ» Γεωτρήσεις ΧΑΝΙΩΝ 24800 2014ΕΠ00200005
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΦΛΕΜΟΝΙΔΑ» ΤΟΕΒ ΜΕΣΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Γεωτρήσεις ΧΑΝΙΩΝ 61000 2014ΕΠ00200005
«ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» Γεωτρήσεις ΧΑΝΙΩΝ 43700 2014ΕΠ00200005