«ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΕΒ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»
Τίτλος Έργου «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΕΒ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ” ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 24800 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 24800 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ00200005



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο