«ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
Τίτλος Έργου «ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 43700 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 0 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ00200005ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο