Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Διαβούλευση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας εν’ όψει της έγκρισής του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμε[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.