Μπορείς να συμμετέχεις στην πλατφόρμα διαβούλευσης με μία από τις παρακάτω επιλογές

   Αρχείο Διαβουλεύσεων

Επιλογές συμμετοχής

(1)

Συμμετέχω σε οργανωμένες διαβουλεύσεις

Συμμετέχουν πολίτες και φορείς Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός Εκθέσεις διαβούλευσης Και αξιοποίηση Σχόλια Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων Αξιολόγηση Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς.

(2)

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν

Ιδέες & Προτάσεις

 • 0Votes
 • 1Response

περί υποχρεώσης ως προς τη διαχείριση αμιάντου (΄ΑΡΘΡΟ 17)

Καλό θα ήταν να συμπληρωθεί μία τελευταία παράγραφος στο εν λόγω άρθρο -όπως το αντίστοιχο του Δ.Αθηναίων- για την προστασία των εργαζομένων του Δήμου αλλά και όλων μας, όπως παρακάτω : «Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: οροφές, ψευδοροφές και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, μονωτικά…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την τουριστική ανάπτυξη του δήμου μας οφείλουμε να επικεντρωθούμε: (α) στον εμπλουτισμό,  και ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (β) στην οργανωμένη προβολή και προώθηση της τοπικής παραγωγής, των τοπικών προϊόντων και της Κρητικής διατροφής, (γ) στην προστασία και ανάδειξη των…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Άρση ή τροποποίηση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου ΚΛεισθένης, ως αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010

Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς,…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Άρθρο 13 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 «Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%).» Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό ιδίως αν σκεφτούμε πως…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 1Response

Κατηγορίες Δήμων

Το άρθρο 1 «Κατηγορίες Δήμων θα διευρύνει περαιτέρω την άνιση κατανομή των πόρων στους ΟΤΑ αφού με βάση τη διάκριση που εισάγει δημιουργεί Δήμους πολλαπλών ταχυτήτων αφού οι κατηγορίες αυτές λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Θεματικά τουριστικά φυλλάδια

Θεωρώ χρήσιμο να υπάρξει σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού σχετικά με την ενδοχώρα του Δήμου και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα και την γαστρονομία αυτού!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2,50 out of 5)
Loading...

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Στο χάρτη >
 • 0Votes
 • 1Response

περί υποχρεώσης ως προς τη διαχείριση αμιάντου (΄ΑΡΘΡΟ 17)

Καλό θα ήταν να συμπληρωθεί μία τελευταία παράγραφος στο εν λόγω άρθρο -όπως το αντίστοιχο του Δ.Αθηναίων- για την προστασία των εργαζομένων του Δήμου αλλά και όλων μας, όπως παρακάτω : «Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: οροφές, ψευδοροφές και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, μονωτικά… (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Άρση ή τροποποίηση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου ΚΛεισθένης, ως αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010

Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς,… (περισσότερα)

Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι"
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Άρθρο 13 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 «Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%).» Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό ιδίως αν σκεφτούμε πως… (περισσότερα)

Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι"
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 1Response

Κατηγορίες Δήμων

Το άρθρο 1 «Κατηγορίες Δήμων θα διευρύνει περαιτέρω την άνιση κατανομή των πόρων στους ΟΤΑ αφού με βάση τη διάκριση που εισάγει δημιουργεί Δήμους πολλαπλών ταχυτήτων αφού οι κατηγορίες αυτές λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για… (περισσότερα)

Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι"
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses
Φορέας :

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε την τουριστική ανάπτυξη του δήμου μας οφείλουμε να επικεντρωθούμε: (α) στον εμπλουτισμό,  και ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (β) στην οργανωμένη προβολή και προώθηση της τοπικής παραγωγής, των τοπικών προϊόντων και της Κρητικής διατροφής, (γ) στην προστασία και ανάδειξη των…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses
Φορέας :

Άρση ή τροποποίηση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου ΚΛεισθένης, ως αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010

Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς,…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Δείτε εδώ όλες τις ιδέες & προτάσεις >

Τι είναι

O Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο προώθησης της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης, θέτει σε λειτουργία την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για τα έργα και τις δράσεις αυτού. Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις ή/και τομείς άσκησης πολιτικής ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα και δράσεις προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων και σχεδίων.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβουλεύσεων προωθούμε και ενισχύουμε την συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικών φορέων στη διαδικασία λήψης δημοτικών αποφάσεων, καθιστώντας τους έτσι συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές  της στρατηγικής και των πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις  ακόλουθες δυνατότητες:

 • Τη διοργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
 • Τη συλλογή προτάσεων από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς.
 • Την αξιολόγηση προτάσεων από τους ίδιους τους χρήστες,
 • Την υποβολή ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.
 • Την παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών και την προσπάθεια αφομοίωσής τους.
 • Τη δυνατότητα ψηφοφορίας / βαθμολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους χρήστες.
 • Συνδιαμόρφωση και σχολιασμό σε κείμενα και προτάσεις πολιτικής.

Παρέχει την δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και λήξης της περιόδου διαβουλεύσεων.

H διαδικτυακή πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να λάβουν μέρος!