Μπορείς να συμμετέχεις στην πλατφόρμα διαβούλευσης με μία από τις παρακάτω επιλογές

   Αρχείο Διαβουλεύσεων

Επιλογές συμμετοχής

(1)

Συμμετέχω σε οργανωμένες διαβουλεύσεις

Συμμετέχουν πολίτες και φορείς Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός Εκθέσεις διαβούλευσης Και αξιοποίηση Σχόλια Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων Αξιολόγηση Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς.

(2)

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν

Ιδέες & Προτάσεις

 • 0Votes
 • 0Responses

Υπηρεσίες υγείας

Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας, πέραν της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, επιτελεί και αναπτυξιακό ρόλο για τις νησιωτικές περιοσχές που αποτελούν τουριστικό προορισμό. Η κατασκευή και αναβάθμιση υγειονομικών υποδομών και η στελέχωσή τους με προσωπικό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του νησιού.

 • 0Votes
 • 0Responses

Μέριμνα για τα αδέσποτα

Χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, με στείρωση και φιλοξενία σε καταφύγιο. Ευαισθητοποίηση των πολιτών να υιοθετούν ζώα και όχι να προβαίνουν σε αγορά τους.

 • 0Votes
 • 0Responses

Αναβάθμιση μεταφορών

Λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των επιβατικών μεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνδυασμένων θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη μετάβαση από και προς οποιοδήποτε κέντρο τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Στο χάρτη >
 • 0Votes
 • 0Responses

Αναβάθμιση μεταφορών

Λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των επιβατικών μεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνδυασμένων θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη μετάβαση από και προς οποιοδήποτε κέντρο τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών. (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses
Φορέας :

Υπηρεσίες υγείας

Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας, πέραν της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, επιτελεί και αναπτυξιακό ρόλο για τις νησιωτικές περιοσχές που αποτελούν τουριστικό προορισμό. Η κατασκευή και αναβάθμιση υγειονομικών υποδομών και η στελέχωσή τους με προσωπικό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του νησιού.

 • 0Votes
 • 0Responses
Φορέας :

Μέριμνα για τα αδέσποτα

Χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, με στείρωση και φιλοξενία σε καταφύγιο. Ευαισθητοποίηση των πολιτών να υιοθετούν ζώα και όχι να προβαίνουν σε αγορά τους.

Δείτε εδώ όλες τις ιδέες & προτάσεις >