Αδέσποτα (Υποδείξεις – Καταγγελίες Για Φόλες)

  • 0Votes
  • 0Responses

Μέριμνα για τα αδέσποτα

Χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, με στείρωση και φιλοξενία σε καταφύγιο. Ευαισθητοποίηση των πολιτών να υιοθετούν ζώα και όχι να προβαίνουν σε αγορά τους.