Ολοκληρώθηκε: #Ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση ερωτηματολόγιο για την οριστικοποίηση των σημείων που έχουν χωροθετηθεί για τη δημιουργία δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Σχετικά ερωτηματολόγια

Περιγραφή

Τα Ηλεκτρικά Οχήματα είναι ήδη εδώ, και η εξάπλωσή τους αναμένεται να είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, συντελώντας στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, και προσφέροντας ένα καθαρότερο περιβάλλον για στις πόλεις μας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για την προσπάθεια ανατροπής της κλιματικής αλλαγής, και εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Στόχος του Σχεδίου είναι να προσφερθούν στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου μας φορτιστές για τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους, κοντά σε εμπορικά κέντρα, πλατείες, σχολεία, χώρους άθλησης και τις γειτονιές. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν θα ζητηθούν ή αποθηκευτούν προσωπικά σας στοιχεία. Δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 5 λεπτά Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν