Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαϊδαρίου

Ολοκληρώθηκε

Σε εξέλιξη: #Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων

Ολοκληρώθηκε

Σε εξέλιξη: #ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώθηκε

Σε εξέλιξη: #Ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση ερωτηματολόγιο για την οριστικοποίηση των σημείων που έχουν χωροθετηθεί για τη δημιουργία δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Ολοκληρώθηκε

Σε εξέλιξη: #Ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ολοκληρώθηκε