Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Θέσεις και παρατηρήσεις

Rate this post
 • Στη σελίδα 3, αναφέρονται οι τομείς στους οποίους εστιάζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, θα μπορούσε να γίνει μια σαφής αναφορά στην πολιτισμική βιομηχανία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Περ. Κρήτης και η οποία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα εν μέσω COVID-19.
 • Το ποσοστό της Περ. Κρήτης όσον αφορά την κατανομή φορέων κοινωνικής οικονομίας πανελλαδικά είναι χαμηλό (6%). Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι ανισότητες που παρουσιάζονται εντός περιφέρειας καθώς το 52% αναφέρεται στην ΠΕ Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα σημαντικά αδύναμο σημείο και πρέπει να μπει ρητά στον πίνακα της SWOT (σελίδα 6).
 • Επίσης ένα θετικό στοιχείο, που θα πρέπει να μπεί στα δυνατά σημεία είναι το ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέργειες.
 • Στο όραμα (σελίδα 9) νομίζω θα έπρεπε να μπει όχι μόνο η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος αλλά και η δυναμική του να μεγεθυνθεί.
 • Μια σημαντική προτεινόμενη δράση είναι η δημιουργία ενός μιας πλατφόρμας (marketplace) για την προβολή και τη διανομή των προϊόντων των κοινωνικών επιχειρήσεων, η οποία ενδεχομένως να στηρίζεται και από τους ΟΤΑ.
 • Επίσης θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στα open malls ως παραγόντων συνέργειας μεταξύ συμβατικών και κοινωνικών εμπορικών επιχειρήσεων. Μια σημαντική παράμετρος για τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η συνεργασία τους με το υπόλοιπο επιχειρηματικό οικοσύστημα.
 • Σωστή η σύνδεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με τους κλάδους αιχμής που αναφέρονται στην RIS
 • Στην δράση 2.2 (σελίδα 14) θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω ο ρόλος των ΟΤΑ στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Είναι σημαντικός ο ρόλος των ΟΤΑ αλλά θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Εδώ ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ είναι κρίσιμος και δεν αναφέρεται.
 • Στην εκπαίδευση (δράση 3.1, σελίδα 15) θα μπορούσαν επίσης να έχουν ρόλο οι ΟΤΑ σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα κέντρα στήριξης ΚΑΛΟ.
 • Το δεύτερο point στη δράση 4.3 (σελίδα 16) είναι κρίσιμο για τους δήμους. Οι δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά θα χρειαστεί υποστήριξη του περιφερειακού forum, της ΕΕΤΑΑ και ενδεχομένως της ΠΕΔ στους δήμους.
 • Στους πόρους χρηματοδότησης (δράση 6.1) δεν είμαι σίγουρος αν προβλέπονται πόροι για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά στους business angels (επιχειρηματικοί άγγελοι).
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,67 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε