Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Προτάσεις ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΡΗΤΗΣ

Rate this post

Η παρούσα επιστολή αφορά στην αξιόλογη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης να προκαλέσει ανοιχτή διαβούλευση  σχετικά με την Περιφερειακή Στρατηγική και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία.

Θα πρέπει να συγχαρούμε τον κ. Παπαδεράκη και σε όσους συνέβαλαν ώστε να γίνει μια ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με το θέμα ώστε να ληφθούν επιτέλους υπόψιν οι προτάσεις των φορέων αλλά και πολιτών στο Επιχειρησιακό σχέδιο.

Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε την αξιέπαινη προσπάθεια του συντάκτη της μελέτης.

Ωστόσο επειδή το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας στην Κρήτη το γνωρίζουν καλύτερα οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό μεταξύ των οποίων είναι και ο φορέας που εκπροσωπώ επιτρέψτε μου να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις επί της μελέτης.

Η ανωτέρω μελέτη αγνοεί την με αρ. πρωτ. 192933 από 03/09/2020 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαδεράκη  που έχει κοινοποιηθεί στον  Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη, την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης κά. Κασσωτάκη και επίσης την κα. Δασκαλάκη, την κα Βλασάκη αλλά και τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο της Κρήτης, όπου αναγνωρίζεται ότι οι δράσεις που αφορούν την στήριξη της Kοινωνικής Oικονομίας μέσω προγράμματος επιχορήγησης είτε θα μεταφερθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο είτε θα μετατίθεντο χρονικά μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του τρέχοντος προγράμματος.

Από την ανωτέρω μελέτη δεν προκύπτει όμως ότι η περιφέρεια θα εκδώσει πρόσκληση επιχορήγησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Επομένως τεκμαίρεται ότι είτε θα εκδώσει στο τρέχον πρόγραμμα 2014-2020 είτε απλά ότι δεν θα εκδώσει καθόλου κάτι που αντιτίθενται στην γραπτή δέσμευση της Περιφέρειας και του ίδιου του κ. Περιφερειάρχη.

Στην ίδια επίσημη επιστολή αναφέρεται ακόμη πιο συγκεκριμένα και χωρίς αοριστίες, η συγκεκριμένη δέσμευση για την έκδοση πρόσκλησης επιχορήγησης εφόσον οι εθνικές αρχές καθορίσουν το πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης ΚΑΛΟ.

Το πλαίσιο όμως στο οποίο αναφέρεται η επίσημη επιστολή έχει καθοριστεί πλήρως  και μάλιστα σε συνεργασία με την διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.

Οι προσκλήσεις άλλωστε που έχουν εκδοθεί στις μισές σχεδόν περιφέρειες της Χώρας μας το αποδεικνύουν και δεν υπάρχει κανένα θολό σημείο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσκληση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η οποία επικροτήθηκε  από όλους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης και του συντάκτη της υπό διαβούλευση μελέτης κ. Δρακωνάκη όπως φάνηκε και στην παρουσίασή της στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου στις 28/07/2021 μετά από δικό μας προφορικό ερώτημα αλλά και της προϊσταμένης του  Τμήματος Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία κας. Κοντονάσιου (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε).

Με βάσει τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την έγγραφη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης, η πρότασή μας συνοψίζεται στα εξής:

  • Έκδοση πρόσκλησης επιχορήγησης αντίστοιχης του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος άμεσα.
  • Καθιέρωση -απαρέγκλιτα- ανώτατου ποσοστού για τις βοηθητικές υποστηρικτικές δράσεις όπως Οριζόντιος υποστηρικτικός μηχανισμός*, κατάρτιση – εκπαίδευση, μελέτες – έρευνες, προβολή, εκθέσεις δικτύωση, κέντρα στήριξης** στο 20%.
  • Καθιέρωση -απαρέγκλιτα- κατώτατου ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού για τις άμεσες επιχορηγήσεις στους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς*** (πχ. Αντίστοιχο πρόγραμμα τις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος) στο 80%.
  • Συμμετοχή της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κρήτης σε όλες τις διαβουλεύσεις και υποστηρικτικές – βοηθητικές δράσεις.

 

* Η λειτουργία του θα πρέπει να στηρίζεται σε καταρτισμένους εξειδικευμένους  επιστήμονες. Άλλωστε το κομμάτι που αναφέρεται στη μελέτη ως δραστηριότητες του οριζόντιου υποστηρικτικού μηχανισμού (ίδρυση επιχείρησης, παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων, εντοπισμός  και αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης, υποδοχή επώαση και εξέλιξη επιχειρηματικών ιδεών και πρωτοβουλιών, συμβουλευτική, λειτουργία επιχείρησης, διαχείριση επιχείρησης, ανταγωνιστικότητα) απαιτεί επιστημονική γνώση. Επομένως είναι εύλογο και γενικώς παραδεκτό ότι θα πρέπει τα στελέχη του συγκεκριμένου μηχανισμού να διαθέτουν την ακαδημαϊκή γνώση στα αντικείμενα που αναφέρει η μελέτη, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο άτομα με ελλιπή γνώση στο αντικείμενο να αναλαμβάνουν τη στελέχωση αυτού του μηχανισμού. Πέραν της ακαδημαϊκής γνώσης που τα στελέχη αυτά θα διαθέτουν, θα ήταν επίσης σημαντικό να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση του πεδίου και να συμμετέχουν σε αυτό. Η στελέχωση του συγκεκριμένου μηχανισμού λόγω της κρισιμότητάς του θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των επίσημων φορέων όπως η Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο μιας και η Ένωση έχει τη γνώση του πεδίου και το Οικονομικό Επιμελητήριο την από το νόμο υποχρέωση συμβουλευτικής για θέματα Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

**Το σύνολο των κέντρων στήριξης, τόσο αυτά που απλά επιχορηγήθηκαν στο τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και αυτά που λειτούργησαν με ίδιους πόρους, σε περίπτωση που χρηματοδοτηθούν άμεσα ή έμμεσα από τα προγράμματα της Περιφέρειας θα πρέπει να εντάσσονται στις δαπάνες για τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο

***Το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας στην Κρήτη είναι ορισμένο και ενιαίο και οι όποιες προσκλήσεις  δεν θα πρέπει να αποκλείσουν μέρος των φορέων. Θα πρέπει να καταγραφεί η αναγκαιότητα ένταξης όλων των φορέων χωρίς εξαιρέσεις σε οποιαδήποτε δράση. Άλλωστε το πεδίο στην Κρήτη είναι αρκετά μικρό για να γίνουν διαχωρισμοί.

 

Με εκτίμηση,

Κανάκης Στέλιος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης

 

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε