Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΛΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Rate this post

Η Novelty ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με χαρά διαπιστώνει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουν κατατεθεί και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για την ουσιαστική στήριξη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. Ειδικότερα υπερθεματίζουμε την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης του πεδίου με όρους που να μπορούν ουσιαστικά να το βοηθήσουν να εξελιχθεί καθώς είναι δεδομένο ότι υπάρχει εξαιρετικό δυναμικό που όμως ασφυκτιά στις παρούσες συνθήκες οικονομικού αποκλεισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις του πεδίου. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

  • Άμεση εκπόνηση προγράμματος για τους φορείς ΚΑΛΟ από το τρέχων πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στα πρότυπα άλλων Περιφερειών της χώρας και πιο συγκεκριμένα της Δυτικής Ελλάδας που ήταν ένα πρόγραμμα σε πολύ καλό επίπεδο από τεχνικής απόψεως.
  • Για την επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) η απόλυτη προτεραιότητα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία να κατευθυνθούν απευθείας στο πεδίο και όχι σε δράσεις εκπαίδευσης και προβολής. Συντασσόμαστε με την άποψη που τέθηκε από άλλους φορείς στη διαβούλευση περί ποσόστωσης του συνολικού προϋπολογισμού για τις Κ.ΑΛ.Ο. κατά 80% σε άμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία και 20% σε δράσεις κατάρτισης, προβολής και διασύνδεσης του πεδίου.
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε