Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Διαβούλευση Κ.ΑΛ.Ο. – πρόταση ΝΕ Συριζα – Π.Σ.

Rate this post

Το παρόν κείμενο της Ομάδας Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και Κ.ΑΛ.Ο. της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ηρακλείου σκοπεύει να συμβάλλει στην «Διαβούλευση της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την Περιφερειακή Στρατηγική & το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία» με τρόπο απολύτως πρακτικό, με λίγες απλές ιδέες και προτάσεις που μπορεί άμεσα να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και με απτό τρόπο το Σχέδιο και την εφαρμογή του.

 Θεωρούμε πως το πολιτικό πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και τις αναγκαίες σύμφωνα με τη Παράταξη μας επισημάνσεις και τροποποιήσεις του περιφερειακού μοντέλου προκειμένου να ενσωματωθούν σε περιφερειακό επίπεδο το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου 4430/2016, μπορεί και πρέπει να αναλυθούν πιο κατάλληλα, τεκμηριωμένα και ουσιαστικά σε άλλη στιγμή, παραδείγματος χάρη με την ευκαιρία της Διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27.

Α) Από το αρχικό σύνολο 5 εκατομμυρίων Ευρώ που είχε προϋπολογισθεί στη τρέχουσα προγραμματική περίοδος, λόγω έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, το υπόλοιπο διαθέσιμο υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατομμύρια Ευρώ.

Όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο αφορούν αποκλειστικά δράσεις εκπαίδευσης (mentoring) οι οποίες δεν συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του πεδίου και χωρίς να έχει εγκριθεί κάποια χρηματοδότηση σε απευθείας υποστήριξη του πεδίου και των επιχειρηματιών Κ.ΑΛ.Ο.

Η πρώτη μας πρόταση αφορά στην άμεση εκπόνηση προγράμματος επιχορήγησης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. για τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-20. 

 Έτσι εξασφαλίζονται αφενός η δέουσα δέσμευση και η ορθή δαπάνη των διαθεσίμων αφιερωμένων κονδυλίων και αφετέρου η πραγματική ενίσχυση του τομέα καθώς και η χρήσιμη δημιουργία προγράμματος «γέφυρας» με τον επόμενο ΕΣΠΑ.

 

Β) Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εξαιρείται του βασικού σχεδιασμού και δεν συμπεριλαμβάνεται όπως όφειλε βάσει του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 στο Στόχο Πολιτικής 4 που είναι ο βασικός για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Το σύνολο του προϋπολογισμού του ΣΠ4 είναι περίπου 220 εκ. ευρώ και χρηματοδοτεί προγράμματα της τάξεως του 100% που μέρος τους πρέπει να αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αντιθέτως, οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. συμπεριλαμβάνονται και χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση στο Στόχο Πολιτικής 1 κάτω από το τομέα κοινωνικής καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΠ1 είναι περίπου 60 εκ. ευρώ με προγράμματα που κυμαίνονται στο 60% χρηματοδότησης που σίγουρα θα δυσκολέψουν και δεν θα διευκολύνουν την ανάπτυξη του πεδίου Κ.ΑΛ.Ο.

 Συνεπώς, η δεύτερη μας πρόταση είναι η σαφής ένταξη της Κοινωνικής Οικονομίας στο Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4) για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-27.

 

Γ) Σύμφωνα με το πνεύμα και τις προβλέψεις του Νόμου 4430/2016, πιστεύουμε ότι το Σχέδιο 2021-27 οφείλει αναπτυξιακά και κοινωνικά να βοηθήσει απευθείας τις υπάρχουσες επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. και να συμβάλλει υπεύθυνα στην δημιουργία νέων, βιώσιμων και όπου δυνατόν καινοτόμων επιχειρήσεων του πεδίου, βάσει μελέτης απλοποιημένου κόστους όπου παράλληλα με χαμηλή γραφειοκρατία επιτυγχάνονται ρεαλιστικές χρηματοδοτήσεις και προωθούνται νέες θέσεις εργασίας.

Η τρίτη πρόταση αφορά στον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ 2021-2027 που προορίζεται για την κοινωνική οικονομία, να κατευθυνθεί κυρίαρχα με ποσόστωση τουλάχιστον 80% στην απευθείας χρηματοδότηση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (mentoring, διασύνδεσης και προβολής) να κατευθυνθεί ως μέγιστο το 20% του συνολικού προϋπολογισμού για την κοινωνική οικονομία.

 

Δ) Επειδή η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου της Περιφέρειας και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα εξαρτηθούν μερικώς από τη δυνατότητα πολλών επιχειρηματιών και συνεταιρισμών να διαθέσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες του στον εμπόριο. 

Για τον λόγο αυτό, και ακολουθώντας την καλή πρακτική  αρκετών ευρωπαϊκών Περιφερειών και Πόλεων, προτείνεται η ίδρυση μόνιμων περιφερειακών εκθεσιακών χώρων, ένας ανά περιφέρεια, για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Ε) Τέλος, παρόλο που η κύρια αρμοδιότητα ανήκει στην Κυβέρνηση, η Περιφέρεια ως κοντινότερο στους πολίτες θεσμός θα μπορούσε να  στηρίξει τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων Στήριξης και τη δημιουργία 1 ή 2 ακόμα (στην ίδια λογική, να είναι φορείς ΚΑΛΟ). Τα Κέντρα Στήριξης εάν λειτουργούν σωστά  αποτελούν την καλύτερη σύνδεση της Περιφέρειας με το πεδίο..

 

 

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3,27 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε