Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Γενικά σχόλια

Rate this post
 • Στη πρώτη παράγραφο (σελ. 5) του κειμένου αναφέρεται «Κοινό όραμα της Περιφέρειας Κρήτης, των επιχειρήσεων και φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας«.  Αυτό είναι λάθος καθώς γενικεύει σε υπερβολικό βαθμό. Δεν μπορεί να ξέρει η περιφέρεια, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, το όραμα των φορέων για την Κ.ΑΛ.Ο. Αυτή η διατύπωση μπορεί να θεωρηθεί «καπέλωμα» από κάποιους.
 • Στην ίδια σελίδα 5 στη παράγραφο «Οι αξίες μας» ο συγγραφέας πάλι γενικεύει όταν λέει: «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είναι οικονομικοί φορείς με επιχειρηματική  δραστηριότητα, αποτελούν, μέρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας
  οικονομίας και μοιράζονται τις παρακάτω θεμελιώδεις αξίες«. Κατά πρώτον δεν μας εξηγείται ποιες είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, με ποιον ορισμό τις προσδιορίζει και επιπροσθέτως σε ένα τόσο γενικό και ευμετάβλητο πεδίο είναι πολύ δύσκολο να ορίσει κάποιος από μόνος του τις θεμελιώδεις αξίες. Σε συνδυασμό με το παραπάνω σχόλιο παρατηρείται μια τάση στο κείμενο να μιλάει εξ ονόματος των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Στη σελίδα 6 αναφέρεται «Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και επιχειρηματικότητα». Οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες, δεν έχουν την ίδια πολιτική σημασία και είναι καλό να μην χρησιμοποιούνται σε προτάσεις ως έννοιες ταυτοτικές.
 • Στην ίδια σελίδα 6 στους Στρατηγικούς Άξονες αναφέρεται στην Κοινωνική Οικονομία «ΙΙ.γ. Οριζόντια δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με θεσμικό όργανο συντονισμού».  Η οριζόντια δικτύωση των φορέων μπορεί να γίνει μόνο από τους ίδιους τους φορείς και κάθε απόπειρα θεσμικής παρέμβασης και συντονισμού δεν αποτελεί καλή πρακτική.
 • Στη σελίδα 7 στο σημείο VIII.δ. αναφέρεται «Δημιουργία οργάνου συμβούλων, στα πρότυπα αναπτυξιακής εταιρείας, αποτελούμενου από εθελοντικά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, για την συστηματική παροχή υποστήριξης της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.». Αυτή η ανάγκη του πεδίου προβλέπεται να καλυφτεί από τα κέντρα στήριξης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία οπότε ίσως να ήταν καλό να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη.
 • Στην ίδια σελίδα 7 στον στόχο νούμερο 4 αναφέρεται «Η βελτίωση της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων κατά 45%.». Θα είχε ενδιαφέρον αν παρουσιαζόταν πως σκέφτεται η Περιφέρεια να μετρήσει ποσοτικά την βιωσιμότητα.
 • Στον στόχο νούμερο  αναφέρεται «Η διάσωση και προβολή του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου της Κρήτης μέσα
  από τη δραστηριότητα κοινωνικών επιχειρήσεων.» Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι μπορεί να σημαίνει το κοινωνικό κεφάλαιο και θα ήταν χρήσιμο αν ο συγγραφέας έδινε ορισμούς για το τι εννοεί. Το ίδιο σε μικρότερο βαθμό ισχύει και για το πολιτιστικό κεφάλαιο.
 • Στο στόχο 11 στη σελίδα 8 αναφέρεται «Η ανάπτυξη περιφερειακού Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και Καινοτομίας στην Κρήτη, το οποίο θα προσελκύσει κοινωνικές επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.». Αυτές οι επενδύσεις θα έχουν νόημα και θα πιάσουν τόπο καλύτερα αν υπάρχει ρήτρα ότι θα τις υλοποιούν οι φορείς ΚΑΛΟ του νησιού.
 • Στη σελίδα 10 στα Μέσα Επίτευξης στο πρώτο bullet αναφέρεται «Η δημιουργία συμβουλευτικής δομής στα πρότυπα των αναπτυξιακών εταιρειών, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων ανάπτυξης, με εξειδίκευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα).». Εδώ υπάρχει πάλι αλληλοκάλυψη υπηρεσιών με τα κέντρα στήριξης ΚΑΛΟ που θα λειτουργήσουν από τους φορείς του πεδίου.
 • Το ίδιο συμβαίνει και στο σημείο που αναφέρει (ίδια σελίδα 10) «τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιστημονικών /κλαδικών συνεδρίων και την υποστήριξη αντίστοιχων δράσεων από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας
  οικονομίας του νησιού».
 • Στην ίδια σελίδα 10 προς το τέλος αναφέρει «την αξιοποίηση υπαρχόντων καναλιών κοινωνικής χρηματοοικονομικής». Θα είχε ενδιαφέρον να ξέραμε ποια είναι αυτά τα κανάλια γιατί δεν τα γνωρίζουμε.
 • Στην ίδια σελίδα 10 στο τελευταίο bullet αναφέρεται «την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινωνικών επενδυτών για την ανάπτυξη του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο νησί». Εδώ για άλλη μια φορά λείπει αναφορά στην αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί κατά το δοκούν μέσα στο κείμενο τους όρους Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία λες και είναι έννοιες ταυτόσημες. Αλλά δεν είναι και δημιουργεί σύγχυση.
 • Στη τελευταία σελίδα 12 αναφέρει κάτι για μια διακήρυξη της Γόρτυνας «Προτείνεται η πόλη της Γόρτυνας να φιλοξενήσει την τελική σύνοδο των συνέδρων από όλη την Κρήτη για την ψήφιση και ενεργοποίηση της Διακήρυξης της Γόρτυνας για τη Στρατηγική της Κοινωνικής Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.». Χωρίς να αναφέρεται καμία διαδικασία πουθενά για το ποιοι είναι οι σύνεδροι και με ποιο τρόπο θα οριστούν.

Από συλλογικότητα φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3,17 out of 5)
Loading...
πριν 5 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε