Ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή τους ή σε κάποιο άλλο σημείο του Δήμου. Μπορούν, επίσης, να κάνουν προτάσεις για τον κοινό δημόσιο χώρο.   Οι προτάσεις μπορούν να απεικονίζονται στον χάρτη της περιοχής και υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας από το κοινό ή/και σχολιασμού τους. Υπάρχει ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες του Δήμου και το Γραφείο Δημάρχου. Η πλατφόρμα City Agent είναι μία υπηρεσία για τη συγκέντρωση:  
  1. Προβλημάτων
  2. Λύσεων
  3. Εμπειριών και
  4. Καλών πρακτικών από τους πολίτες
Η υπηρεσία βρίσκει εφαρμογή στο δημόσιο τομέα με στόχο την αποτύπωση των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες πάνω στο χάρτη, τη συλλογή τους και αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.   Χαρακτηριστικά προβλήματα αποτελούν κακοτεχνίες του δρόμου – λακκούβες, προβλήματα καθαριότητας ή φθοράς της δημοτικής περιουσίας κλπ.