Ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή τους ή σε κάποιο άλλο σημείο του Δήμου. Μπορούν, επίσης, να κάνουν προτάσεις για τον κοινό δημόσιο χώρο.

Οι προτάσεις μπορούν να απεικονίζονται στον χάρτη της περιοχής και υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας από το κοινό ή/και σχολιασμού τους. Υπάρχει ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες του Δήμου και το Γραφείο Δημάρχου.

Η πλατφόρμα City Agent είναι μία υπηρεσία για τη συγκέντρωση:
  1. Προβλημάτων
  2. Λύσεων
  3. Εμπειριών και
  4. Καλών πρακτικών από τους πολίτες

Η υπηρεσία βρίσκει εφαρμογή στο δημόσιο τομέα με στόχο την αποτύπωση των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες πάνω στο χάρτη, τη συλλογή τους και τους από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Χαρακτηριστικά προβλήματα αποτελούν κακοτεχνίες του δρόμου – λακκούβες, προβλήματα καθαριότητας ή φθοράς της δημοτικής περιουσίας κλπ.

H έκδοση city agent για αιτήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχει επίσης την λειτουργία ψηφιακής θυρίδας.

Η ψηφιακή θυρίδα εξασφαλίζει την απομακρυσμένη και ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων στον Δημόσιο Φορέα από τους πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην θυρίδα μέσω μηχανισμού ταυτοποίησής τους και να υποβάλλουν αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς να προσέρχονται σε αυτές. Ηλεκτρονικές πληρωμές και δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η διεκπεραίωση και αποστολή εγγράφων μπορούν να διεκπαιρεώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενώ όπου απαιτείται η έκδοση πρωτότυπου πιστοποιητικού οι υπηρεσίες του δήμου δέχονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και μπορούν να στέλνουν στη διεύθυνση του αιτούντος το πρωτότυπο πιστοποιητικό.