Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Διατήρηση της ψυχικής υγείας ατόμων σε καραντίνα

Η διαρκής διαμονή στο σπίτι παρόλα τα σύγχρονα gadget που έχουμε στην κατοχή μας, δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για υψηλής τάξης επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό. Προτείνεται μια δυαδική προσέγγιση ανίχνευσης της μετάπτωσης της ψυχικής υγείας αλλά και ταυτόχρονης παρέμβασης. Η ανίχνευση θα γίνεται με  καταγραφή δεδομένων μέσω της πλατφόρμας συλλογής δεδομένων για την ψυχική υγεία (typeOfMood)  που έχουμε αναπτύξει ως ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ με καινοτόμα αποτελέσματα(https://www.nature.com/articles/s41598-019-50002-9). Η παρέμβαση που θα λαμβάνει μέρος επικεντρώνεται στην εφαρμογή προγραμμάτων τηλεδιασκέψεων με στοχευμένο υλικό σε μορφή σοβαρών παιχνιδιών (serious games) με το οποίο θα παρέχεται εκπαιδευτική και αθλητική καθοδήγηση σε συνεργατικό περιβάλλον. Σε όσους συγκεντρώνουν υψηλά σκορ (στην κλίμακα phq-9) που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα συλλογής, με μέτρια προς υψηλή κατάθλιψη και κίνδυνο ψυχικής μετάπτωσης θα δίνεται η δυνατότητα remote checkup με ειδικούς ψυχολόγους, με ανώνυμη τηλεδιάσκεψη που θα αξιολογούν σύντομα την πορεία.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 votes, average: 4,52 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε