Τι είναι το «ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»;

Πρόκειται για μια Πλατφόρμα αποτύπωσης έργων και δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε χάρτη, με παράλληλη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων για καθένα από αυτά. Ο επισκέπτης της πλατφόρμας – ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει τα έργα – δράσεις που τον ενδιαφέρουν ανάλογα με τη φάση υλοποίησής τους («Σε διαδικασία μελέτης», «Προς άμεση δημοπράτηση», «Σε υλοποίηση», «Ολοκληρωμένο»), με τις περιφερειακές ενότητες τις οποίες αφορούν, με συνδυασμό των παραπάνω ή πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά, και να τα δει στον κεντρικό χάρτη. Επίσης μπορεί να πληροφορηθεί για τα οικονομικά στοιχεία των έργων και να στείλει την ιδέα / πρότασή του για νέα έργα, αφήνοντας σχόλιο κάτω από το έργο που τον ενδιαφέρει. Επίσης, για τους προγραμματιστές διατίθενται APIs στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας της Πλατφόρμας.

Για κάθε μεμονωμένο έργο ή δράση ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για στοιχεία του όπως η Φάση Υλοποίησης, η Περιφερειακή Ενότητα, η Διεύθυνση και ο Προϋπολογισμός. Παράλληλα, μπορεί να αξιολογήσει το έργο ως προς την πρόοδο και την εξέλιξή του, καθώς και να στείλει σχετικό περιεχόμενο για αυτό (σχόλιο – άρθρο, εικόνες, συνδέσμους). Επίσης μπορεί να διαμοιράσει το έργο στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail).

Πώς μπορώ να αναζητήσω έργα – δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης;

Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης έργων – δράσεων στην Πλατφόρμα: η “Αναζήτηση με φίλτρα” και η “Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά” (“Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φίλτρα για να δείτε το περιεχόμενο”)

“Αναζήτηση με φίλτρα”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας μπορείτε να ορίσετε τα φίλτρα που σας ενδιαφέρουν. Αμέσως εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη της σελίδας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (έργα ή δράσεις) υπό τη μορφή χρωματισμένων πινέζων. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά”, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

“Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας πληκτρολογείτε στο πλαίσιο τη λέξη-κλειδί με την οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε το έργο-δράση ενδιαφέροντός σας. Αμέσως εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη της σελίδας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (έργα ή δράσεις) υπό τη μορφή χρωματισμένων πινέζων. Πατώντας το πλήκτρο «Επαναφορά», ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

Επιπλέον κριτήρια αναζήτησης αποτελούν στο κάτω μέρος της σελίδας  η Σύνθετη Αναζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας πληρούν όλα τα επιλεγμένα φίλτρα
και η Βασική Αναζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας πληρούν ένα ή περισσότερα από τα επιλεγμένα φίλτρα

Πώς μπορώ να δω πληροφορίες για ένα έργο – μία δράση;

Στο χάρτη της κεντρικής σελίδας όπου αποτυπώνονται όλα τα έργα και δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης  μπορείτε να μετακινήσετε το “χεράκι” πάνω σε μία χρωματιστή πινέζα. Εκεί το “χεράκι” αλλάζει μορφή και εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τον τίτλο του επιλεγμένου έργου-δράσης. Πατώντας στον τίτλο του έργου οδηγείστε στην αποκλειστική σελίδα του. Η είσοδος στη σελίδα του έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία της αναζήτησης ή μέσω της επιλογής “Προβολή σε λίστα”.

Στην αποκλειστική σελίδα ενός έργου – μίας δράσης εμφανίζονται:

Πώς μπορω να σχολιάσω ένα έργο – δράση ή να στείλω σχετικό περιεχόμενο;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας η ένδειξη «Άφησε σχόλιο». Στο πλαίσιο κάτω από το “Άφησε σχόλιο”, αφού συμπληρώσετε τα πεδία “Όνομα” (υποχρεωτικά), “Mail” (υποχρεωτικά – δεν δημοσιεύεται) έχετε τις εξής δυνατότητες:

Πώς μπορώ να μοιραστώ το έργο στα κοινωνικά δίκτυα;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει κάτω από το πλαίσιο με τις πληροφορίες του έργου η ένδειξη «Κοινοποίηση έργου σε κοινωνικά δίκτυα». Πατώντας το εικονίδιο κοινωνικών μέσων που επιθυμείτε, ανάμεσα στα (από αριστερά προς τα δεξιά) «Facebook», «Twitter», «Gmail», κοινοποιείτε το επιλεγμένο έργο στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του ατομικού σας λογαριασμού (μεταφέρεστε στην αντίστοιχη αρχική σελίδα του εκάστοτε μέσου, όπου μπορείτε να εισέλθετε στη συνέχεια στον προσωπικό σας λογαριασμό).

Τι είναι η «Προβολή σε πίνακα»;

Στη δεξιά πλευρά της Αρχικής σελίδας πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε πίνακα» εμφανίζεται συγκεντρωτική λίστα όλων των καταχωρημένων στην Πλατφόρμα έργων και δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης . Εδώ, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε ένα έργο και να οδηγηθείτε στην αποκλειστική του σελίδα. Η λίστα κλείνει πατώντας πάλι πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε χάρτη».

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το διαχειριστή της Πλατφόρμας ή με την Περιφέρεια;

Πατώντας στο «Επικοινωνία» στην κεντρική μπάρα της Αρχικής σελίδας (μενού) οδηγείστε στη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας της Περιφέρειας Κρήτης.