Ενίσχυση της εποπτείας και της επιθεώρησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις αμοιβές των Λογιστών.

Διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών και των πελατών τους, καθώς και ανοιχτή επικοινωνία για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στις επιχειρήσεις για τη σωστή καταχώρηση των δεδομένων τους στην ηλεκτρονική πύλη.

Προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών στο επιμελητήριο.

Δημιουργία πρωτοβουλιών που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και θα προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Δημιουργία ενός διαφανούς συστήματος διαχείρισης του οικονομικού επιμελητηρίου, περιλαμβάνοντας ανοιχτή πρόσβαση σε οικονομικά και λογιστικά στοιχεία.

Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, να αναζητούν συνεργάτες και να βρίσκουν πόρους για τις επιχειρήσεις τους.

Υποστήριξη και χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και εκστρατειών για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ελληνική αγορά.

 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επιχειρηματίες, προσφέροντας τους τελευταίες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για την επιτυχημένη διαχείριση των επιχειρήσεών τους

Καλωσήλθατε στο CrowdApps! Βλέπετε το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!