Τα CROWD APPS

Τα Crowd Apps είναι η ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες και τοπικές ομάδες πολιτών.

Υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης.

Όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε cloud περιβάλλον. Η Crowdpolicy παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους.

Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια τη χρήση τους, χρήσιμες εφαρμογές και σχετικά άρθρα επιλέγοντας την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Crowd Budget

Η πλατφόρμα Crowd Budget αποτελεί μία ηλεκτρονική υπηρεσία με στόχο την συνδιαμόρφωση του προϋπολογισμού ενός δημοσίου φορέα. Ο φορέας παρουσιάζει τα προτεινόμενα έργα και δράσεις προς υλοποίηση και καλεί τους πολίτες να δηλώσουν την προτίμησή τους ψηφίζοντας τα έργα που προτιμούν. Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή και προτεραιοποίηση των έργων του δήμου τους, καθώς δηλώνουν δημόσια για ποιο σκοπό επιθυμούν να δαπανηθεί μέρος του προϋπολογισμού του δήμου τους.
100

Αριθμός εγκαταστάσεων

12

Αριθμός Δήμων

3

Αριθμός Περιφερειών

22354

Αριθμός χρηστών

2391865

Αρ. Συναλλαγών