Τα CROWD APPS

Τα Crowd Apps είναι η ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες και τοπικές ομάδες πολιτών.

Υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης.

Όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε cloud περιβάλλον. Η Crowdpolicy παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους.

Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια τη χρήση τους, χρήσιμες εφαρμογές και σχετικά άρθρα επιλέγοντας την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Open Procurement

Μέσα από την πλατφόρμα Οpen Procurement υποστηρίζεται η παρακολούθηση όλων των βημάτων και σταδίων δημόσιων προμηθειών, η οργανωμένη διαχείριση των αναγκών του φορέα και των τοπικών κοινωνιών, η δημόσια προβολή στοιχείων καθώς και των δεικτών εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας των έργων. Επιπλέον επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί, επίσης, η ευελιξία και η ευκολία παραμετροποίησής της, ανάλογα με το μέγεθος και της ανάγκες των φορέων. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών του φορέα αλλά και την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των προμηθειών με την online έρευνα αγοράς καθώς και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης σε πραγματικό χρόνο του προϋπολογισμού του φορέα.
100

Αριθμός εγκαταστάσεων

12

Αριθμός Δήμων

3

Αριθμός Περιφερειών

22354

Αριθμός χρηστών

2391865

Αρ. Συναλλαγών