ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ (ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ) Α/Κ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ»
Τίτλος Έργου ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ (ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ) Α/Κ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 0.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 23,000.00 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΝΈΟ ΕΡΓΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗN ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Δεν έχει βαθμολογηθεί)
Loading...

Άφησε σχόλιο