Διαβούλευση: Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι"

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Άρθρο 13 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Rate this post

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 «Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%).» Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό ιδίως αν σκεφτούμε πως την προηγούμενη περίοδο ο αριθμός αυτός μπορούσε να ανέρχεται έως 50%

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 6 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε