Συμμετοχές πολιτών  • 0Votes
  • 0Responses

περί υποχρεώσης ως προς τη διαχείριση αμιάντου (΄ΑΡΘΡΟ 17)

Καλό θα ήταν να συμπληρωθεί μία τελευταία παράγραφος στο εν λόγω άρθρο -όπως το αντίστοιχο του Δ.Αθηναίων- για την προστασία των εργαζομένων του Δήμου αλλά και όλων μας, όπως παρακάτω : «Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: οροφές, ψευδοροφές και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, μονωτικά…

1 231
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος
  • 0Votes
  • 0Responses

Άρση ή τροποποίηση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου ΚΛεισθένης, ως αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010

Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς,…

0 185
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
πριν 6 έτη
  • 0Votes
  • 0Responses

Άρθρο 13 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 «Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%).» Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό ιδίως αν σκεφτούμε πως…

0 183
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 6 έτη
  • 0Votes
  • 0Responses

Κατηγορίες Δήμων

Το άρθρο 1 «Κατηγορίες Δήμων θα διευρύνει περαιτέρω την άνιση κατανομή των πόρων στους ΟΤΑ αφού με βάση τη διάκριση που εισάγει δημιουργεί Δήμους πολλαπλών ταχυτήτων αφού οι κατηγορίες αυτές λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για…

1 173
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 6 έτη
  • 0Votes
  • 0Responses

Θεματικά τουριστικά φυλλάδια

Θεωρώ χρήσιμο να υπάρξει σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού σχετικά με την ενδοχώρα του Δήμου και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα και την γαστρονομία αυτού!

0 123
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2,50 out of 5)
Loading...
πριν 7 έτη