Καταπολέμηση Ανεργίας

  • 0Votes
  • 0Responses

Μοντέλο Παρακολούθησης Ανεργίας

Με αφορμή την ανεργία που βρίσκεται σε μεγάλα επίπεδα στην χώρα μας, προτείνω την δημιουργία αλγορίθμου όπου θα «παρακολουθεί» την πορεία της ανεργίας και κατ’ επέκταση με βάση τα προσόντα του ενδιαφερόμενου (εφ’οσον εγκρίνει ο/η ίδιος/α για τα δικαιώματα) και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας να…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • 0Votes
  • 0Responses

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την εγγραφή στη πλατφόρμα του ΟΑΕΔ που γίνεται ούτως ή άλλως τώρα, θα μπορούσε να μπει ένα ενδιάμεσο βήμα επικοινωνίας με εργασιακό σύμβουλο (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) που στόχο θα έχει να διερευνήσει τους λόγους απομάκρυνσης από την προηγούμενη θέση. Αυτό θα δημιουργήσει…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...