Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Μοντέλο Παρακολούθησης Ανεργίας

Με αφορμή την ανεργία που βρίσκεται σε μεγάλα επίπεδα στην χώρα μας, προτείνω την δημιουργία αλγορίθμου όπου θα «παρακολουθεί» την πορεία της ανεργίας και κατ’ επέκταση με βάση τα προσόντα του ενδιαφερόμενου (εφ’οσον εγκρίνει ο/η ίδιος/α για τα δικαιώματα) και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας να βρίσκει λύσεις ή εναλλακτικές σε ικανοποιητικό βαθμό για την καταπολέμηση του φαινομένου.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε