Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 2021-2025 του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 2021-2025 του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιώ[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.