Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023»

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, να γνωστοποιήσουν τις
θέσεις και απόψεις τους έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά

[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.