Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023»

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σ.Μ.Π.Ε. Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττική2 2021-2027

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΣΜΠΕ Ανάπτυξης και επενδύσεων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σχέδιο ετήσιου προγράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων 2022

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021

Ολοκληρώθηκε