Καινοτόμες Ιδέες Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α

  • 0Votes
  • 0Responses

Διασύνδεση ΕΚΔΔΑ με ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίων και δημιουργία Γραφείου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας για Δημόσιο και ΟΤΑ

Διασύνδεση του ΕΚΔΔΑ με τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ελληνικών Πανεπιστημίων για περισσότερες δυνατότητες και επιλογές σε σεμινάρια. Δημιουργία σεμιναρίων σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια σε θεματικές που θα μπορούν να επιλεγούν με brainstorming- διαδικτυακή υποβολή προτάσεων σε πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ. Δημιουργία Γραφείου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας για το…

  • 0Votes
  • 0Responses

Εφαρμογή Συνεπιβιβασμού

Ανάπτυξη εφαρμογής στο πλαίσιο μείωσης της κίνησης στους δρόμους , μείωση των ρύπων των αυτοκινήτων αλλά και καθημερινή εξοικονόμηση μεταφορών που θα επιτρέπει στους επιβεβαιωμένους χρήστες τους (.  KYC με ταυτότητα δίπλωμα κτλ) να χρησιμοποιούν κοινό αμάξι στις μεταφορές τους. Παράδειγμα :κάθε πρωί θα βάζω…

  • 0Votes
  • 0Responses

Αντιστοίχιση επιστημονικού προφίλ εκπαιδευτών με εκπαιδευτικές ανάγκες

Δημιουργία εργαλείου μέσω του οποίου θα μπορεί να γίνεται αντιστοίχιση εκπαιδευτή και εκπαιδευτικής ανάγκης