Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ ΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΕΔΙΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ ΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΕΔΙΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.goo[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.