Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #Oργάνωση της στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το σταθμό μετρό "Άγιος Δημήτριος"

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Ανάπλαση οδού Μακρυγιάννη

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 • Συζητάμε και σχεδιάζουμε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Ελεγχόμενη στάθμευση κατοίκων στην περιοχή πέριξ του σταθμού μετρό "Άγιος Δημήτριος - Αλέξανδρος Παναγούλης" και στη περιοχή του σταθμού μετρό "Ηλιούπολη - Γρηγόρης Λαμπράκης"

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Ελεγχόμενη στάθμευση στην περιοχή του σταθμού μετρό "Ηλιούπολη"

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2020-24

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Μελέτη διαμόρφωσης οδού και κυκλοφοριακής ρύθμισης οδού Ασυρμάτου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Οριοθέτηση ρέματος Πικροδάφνης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Πρόταση διαμόρφωσης της οδού Ασημακοπούλου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τεχνικό Πρόγραμμα 2020. Συζητάμε & Σχεδιάζουμε

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τεχνικό Πρόγραμμα 2022

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Ολοκληρώθηκε