Αρχείο Διαβουλεύσεων
idea

Ιδέες & Προτάσεις Εφαρμογών

Συμμετέχουν στελέχη εταιρειών και πελάτες - χρήστες των υπηρεσιών

comment

Σχόλια

υποβάλλονται από πολίτες και φορείς με στόχο τη βελτίωση ιδεών και προτάσεων!

result.svg
stars

Αξιολόγηση

Από όλους για την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών & προτάσεων που θα εμπλουτίσουν τις προδιαγραφές του crowdhackathon.

result

Aποτελέσματα

Iδέες και προτάσεις για τους συμμετέχοντες προγραμματιστές του Crowdhackathon #insurance2

Ιδέες & Προτάσεις

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Big Data – Data mining

Η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι σήμερα ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Εκτός από την παροχή λύσεων στις μακροχρόνιες επιχειρηματικές προκλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες και διαφοροποιούνται για τον κλάδο των ασφαλειών. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά…

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Big Data – Data mining

Η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι σήμερα ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Εκτός από την παροχή λύσεων στις μακροχρόνιες επιχειρηματικές προκλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες και διαφοροποιούνται για τον κλάδο των ασφαλειών. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά…

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: New Customer experience

  New Customer experience   Οι συναισθηματικές, εμπνευσμένες εμπειρίες πελατών (UX) και τα τακτά σημεία επαφής είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν φίλοι οι πελάτες. Πώς μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις για να δημιουργούν εμπειρίες πελατών με πραγματική προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας έτσι…

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Σύνδεση της υγείας

Σύνδεση της υγείας και της προόδου της ιατρικής: Διάφορες λύσεις είναι διαθέσιμες: από εξαρτήματα που μπορούν να φορεθούν έως και την χρήση της γονιδιωματικής για την υποστήριξη του συστήματος P4 της Ιατρικής, δηλαδή Πρόβλεψη (Predictive), Πρόληψη (Preventive), Εξατομίκευση (Personalized) και Συμμετοχή (Participatory)

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: robo-advice

Νέα μοντέλα ολιστικής συμβουλευτικής (robo-advice): Νέα μοντέλα ολιστικής συμβουλευτικής σχετικά με ασφαλιστικές και επενδυτικές ανάγκες σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένους σύμβουλους αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και προηγμένες διαδικασίες ανάλυσης

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Pay as you go

Ασφάλιση ανάλογα με την χρήση (σύστημα pay as you go): Η εξατομίκευση της ασφάλισης μέσω μοντέλων βασισμένων στην χρήση και την συμπεριφορά όσον αφορά στην κάλυψη οχημάτων αξιοποιεί νέους τρόπους συλλογής δεδομένων σχετικών με την οδήγηση.

 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Blockchain

H χρήση κατανεμημένης και αποκεντρωμένης τεχνολογίας καθολικού (ledger technology), στο οποίο οι συναλλαγές καταγράφονται με στόχο την βελτίωση των πληρωμών, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό, τον έλεγχο και διαχείριση των δεδομένων του ενεργητικού. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας της έξυπνης σύμβασης (smart contract) με τη…

 • 2Votes
 • 1Response

Ιδέα: This is a sample idea. You can delete me safely.

I would love to be able to post my own Ideas to your website. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at est odio, vel tincidunt elit. Mauris in felis ut velit ultricies interdum. Nulla dapibus neque non tellus imperdiet tincidunt. Sed rutrum…

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Στον χάρτη >
 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Big Data – Data mining

Η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι σήμερα ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Εκτός από την παροχή λύσεων στις μακροχρόνιες επιχειρηματικές προκλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες και διαφοροποιούνται για τον κλάδο των ασφαλειών. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά… (περισσότερα)

Γενική διαβούλευση
 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: Big Data – Data mining

Η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι σήμερα ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Εκτός από την παροχή λύσεων στις μακροχρόνιες επιχειρηματικές προκλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες και διαφοροποιούνται για τον κλάδο των ασφαλειών. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά… (περισσότερα)

Γενική διαβούλευση
 • 0Votes
 • 0Responses

Ιδέα: New Customer experience

  New Customer experience   Οι συναισθηματικές, εμπνευσμένες εμπειρίες πελατών (UX) και τα τακτά σημεία επαφής είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν φίλοι οι πελάτες. Πώς μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις για να δημιουργούν εμπειρίες πελατών με πραγματική προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας έτσι… (περισσότερα)

Γενική διαβούλευση
 • 0Votes
 • 0Responses

Πρόταση: robo-advice

Νέα μοντέλα ολιστικής συμβουλευτικής (robo-advice): Νέα μοντέλα ολιστικής συμβουλευτικής σχετικά με ασφαλιστικές και επενδυτικές ανάγκες σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένους σύμβουλους αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και προηγμένες διαδικασίες ανάλυσης

Χορηγοί