ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Τελευταία ενημέρωση: 01/11/2021

Προβολή Εσόδων Εξόδων σε Πραγματικό Χρόνο

ΕΣΟΔΑ


ΕΞΟΔΑ


Προβολή Έσόδων - Εξόδων σε πραγματικό χρόνο