ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Τελευταία ενημέρωση: 15/01/2020

Προβολή Εσόδων Εξόδων σε Πραγματικό Χρόνο

ΕΣΟΔΑ


ΕΞΟΔΑΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Προβολή Έσόδων - Εξόδων σε πραγματικό χρόνο