Σε λειτουργία η νέα πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προχώρησε στην υλοποίηση νέας πύλης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government Portal) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση https://www.haidari.gr/ .

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση έγινε από την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy.

Βασικός στόχος της νέας πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και η παροχή σύγχρονων απομακρυσμένων υπηρεσιών για τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του Δήμου και της πόλης.

Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας πύλης είναι:

  • Κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπεραίωση αιτημάτων και επικοινωνία με τον Δήμο.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς τον Δήμο.
  • Παροχή πληροφοριών για την περιοχή και την πόλη.
  • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες και διαδικασίες του Δήμου καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
  • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες προς τους Δημότες καθώς και γενικών πληροφοριών για τους επισκέπτες.
  • Ροή νέων για δελτία τύπου, συνεδριάσεις και προκηρύξεις.
  • Ημερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε ένα σημείο.
  • Σύγχρονο περιβάλλον ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία.

Δείτε το κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

https://www.haidari.gr/request-form/

Δείτε την πλατφόρμα διαβούλευσης εδώ:

http://hello.crowdapps.net/participation-haidari/

Το e-Government Portalη πλατφόρμα διαβούλευσης και το κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελούν μέρος της σουίτας Cloud εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης CrowdApps.

Τα CrowdApps είναι η ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών για πόλεις, δήμους, περιφέρειες και τοπικές ομάδες πολιτών. Υποστηρίζουν τη συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές σύγχρονης διακυβέρνησης.

Όλες οι εφαρμογές λειτουργούν σε cloud περιβάλλον. Η Crowdpolicy παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους. Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια τη χρήση τους, χρήσιμες εφαρμογές και σχετικά άρθρα, επιλέγοντας την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Crowdapps: hello.crowdapps.net

Crowdpolicy: www.crowdpolicy.com