Βασικός στόχος της διαδικτυακής πύλης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη, του δημότη και του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν για την πόλη και το Δήμο ή την Περιφέρεια.

Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά:
 • Κέντρο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπεραίωση αιτημάτων και επικοινωνία με τον Δήμο.
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς τον Δήμο.
 • Παροχή πληροφοριών για την περιοχή και την πόλη.
 • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες και διαδικασίες του Δήμου καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
 • Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες προς τους Δημότες καθώς και γενικών πληροφοριών για τους επισκέπτες.
 • Ροή νέων για δελτία τύπου, συνεδριάσεις και προκηρύξεις.
 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε ένα σημείο.
 • Σύγχρονο περιβάλλον ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία.

Η διαδικτυακή πύλη υλοποιείται με δημοφιλές Content Management System ανοιχτού κώδικα, ώστε να είναι εφικτή η επεκτασιμότητα και η ανεξαρτησία από προμηθευτές.

Tεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Εύχρηστο σύστηµα πλοήγησης, αναζήτησης και θεµατολογίας
 • Επεκτασιμότητα (scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων, χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος
 • Ασφάλεια-προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση  πρόσβασης, δημοσίευση µη ελεγµένων πληροφοριών
 • Γρήγορη και εποπτική παρουσίαση των πληροφοριών
 • Αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες της πύλης
 • Ενσωματωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας

Η πύλη ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και της προώθησης νέων επιχειρηματικών σχεδίων.