Βασικός στόχος της διαδικτυακής πύλης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη, του δημότη και του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν για την πόλη και το Δήμο ή την Περιφέρεια.

 

Η διαδικτυακή πύλη υλοποιείται με δημοφιλές Content Management System ανοιχτού κώδικα, ώστε να είναι εφικτή η επεκτασιμότητα και η ανεξαρτησία από προμηθευτές.

 

   6 Βασικά Χαρακτηριστικά:

  1. Εύχρηστο σύστηµα πλοήγησης, αναζήτησης και θεµατολογίας
  2. Επεκτασιμότητα (scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων, χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος
  3. Ασφάλεια-προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση  πρόσβασης, δημοσίευση µη ελεγµένων πληροφοριών
  4. Γρήγορη και εποπτική παρουσίαση των πληροφοριών
  5. Αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες της πύλης
  6. Ενσωματωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας

 

Η πύλη ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και της προώθησης νέων επιχειρηματικών σχεδίων.