Διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

Επιλογές συμμετοχής

(1)

Συμμετέχω σε οργανωμένες διαβουλεύσεις

Συμμετέχουν πολίτες και φορείς Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός Εκθέσεις διαβούλευσης Και αξιοποίηση Σχόλια Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων Αξιολόγηση Μπορείς να βαθμολογίσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς.

(2)

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν

Ιδέες & Προτάσεις

 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση θεματικών Γεωχωρικών Πληροφοριών Υ.Π.ΕΝ.

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ http://mapsportal.ypen.gr/ αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου. Σκοπός της Πύλης είναι η διάχυση γεωχωρικών πληροφοριών, που αφορούν σε φαινόμενα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με τη μορφή «χαρτών». Τα εν λόγω φαινόμενα αποτελούν αντικείμενο μελέτης…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση δεδομένων μετρήσεων ποιότητας ατμόσφαιρας Υ.Π.ΕΝ.

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας  έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας  και εκδίδει ημερήσια Δελτία Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη δ/νση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=708&language=el-GR. Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού σε…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών και Δασεργατών

Για τις ανάγκες του Crodhackathon μπορεί  να διατεθεί webservice μέσω του site https://mds.ypen.gr/   για παροχή στοιχείων του μητρώου Δασικών Συνεταιρισμών και Δασεργατών που ξεπερνούν τα 5.000 μέλη. Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης δεδομένων για ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται  με τον έλεγχο και…

 • 0Votes
 • 0Responses

Ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών οχημάτων

Η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο ιδιωτικών οχημάτων αλλά και επαγγελματικών που κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους όπως λιμάνια και αεροδρόμια, θα αποτελούσε ανάσα για τη μείωση της  ρύπανσης. Με την απαραίτητη υποδομή όπως σταθμοί φόρτισης αποκλειστικής χρήσης από τους επαγγελματίες οδηγούς και  συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, το…

 • 0Votes
 • 0Responses

Πιο αποτελεσματικά οικολογικά κτίρια

Ένα ευφυές σύστημα ελέγχου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου βασιζόμενο στις μετεωρολογικές προβλέψεις, και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες με σκοπό να προσαρμόσει τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, και φωτισμό.

 • 0Votes
 • 0Responses

Ανακάλυψη νέων υλικών

Η διαδικασία ανακάλυψης νέων υλικών είναι αργή και όχι τόσο αξιόπιστη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εύρεσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης νέων χημικών δομών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μεταφραστεί ως δημιουργία ηλιακών καυσίμων κατάλληλα να αποθηκεύουν ενέργεια από το φως του ήλιου,…

 • 0Votes
 • 0Responses

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις Χώρας

Στον διαδικτυακό τόπο  aepo.ypeka.gr  αναρτώνται Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σύνολο της χώρας. Τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται μέσω webservice για την αξιοποίησή …

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Χαρακτηρισμοί Δασικών Εκτάσεων απο τα Δασαρχεία της Χώρας

Στον διαδικτυακό τόπο http://dp.ypeka.gr/  δημοσιεύονται οι χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων – (Κείμενο της Απόφασης και Τοπογραφικό Διάγραμμα, θέση  με γεωγραφικές συντεταγμένες ) των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας .  Τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω webservice που μπορεί να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους  γιαυτό το σκοπό.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Οικιακή κομποστοποίηση

Η πρόταση αφορά τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων μέσω της συνοικιακής κομποστοποίησης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εμπράκτως πολλαπλά οφέλη. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα υλοποιηθεί με τη σωστή εκπαίδευση των συμμετεχόντων και την ενθάρρυνσή τους να εμπλακούν στη συλλογική κομποστοποίηση των οικιακών απορριμμάτων συμβάλλοντας παράλληλα και…

 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια έξι κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων: κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και διατήρηση, υγιείς ωκεανοί, ασφάλεια των υδάτινων πόρων, καθαρός αέρας, προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και στις καταστροφές.

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Στο χάρτη >
 • 0Votes
 • 0Responses

Ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών οχημάτων

Η ηλεκτροκίνηση όχι μόνο ιδιωτικών οχημάτων αλλά και επαγγελματικών που κινούνται σε συγκεκριμένους χώρους όπως λιμάνια και αεροδρόμια, θα αποτελούσε ανάσα για τη μείωση της  ρύπανσης. Με την απαραίτητη υποδομή όπως σταθμοί φόρτισης αποκλειστικής χρήσης από τους επαγγελματίες οδηγούς και  συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, το… (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses

Πιο αποτελεσματικά οικολογικά κτίρια

Ένα ευφυές σύστημα ελέγχου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου βασιζόμενο στις μετεωρολογικές προβλέψεις, και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες με σκοπό να προσαρμόσει τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, και φωτισμό. (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses

Ανακάλυψη νέων υλικών

Η διαδικασία ανακάλυψης νέων υλικών είναι αργή και όχι τόσο αξιόπιστη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εύρεσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης νέων χημικών δομών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μεταφραστεί ως δημιουργία ηλιακών καυσίμων κατάλληλα να αποθηκεύουν ενέργεια από το φως του ήλιου,… (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses

Οικιακή κομποστοποίηση

Η πρόταση αφορά τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων μέσω της συνοικιακής κομποστοποίησης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εμπράκτως πολλαπλά οφέλη. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα υλοποιηθεί με τη σωστή εκπαίδευση των συμμετεχόντων και την ενθάρρυνσή τους να εμπλακούν στη συλλογική κομποστοποίηση των οικιακών απορριμμάτων συμβάλλοντας παράλληλα και… (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια έξι κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων: κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και διατήρηση, υγιείς ωκεανοί, ασφάλεια των υδάτινων πόρων, καθαρός αέρας, προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και στις καταστροφές. (περισσότερα)

Ελεύθερη Συμμετοχή
 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση θεματικών Γεωχωρικών Πληροφοριών Υ.Π.ΕΝ.

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ http://mapsportal.ypen.gr/ αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου. Σκοπός της Πύλης είναι η διάχυση γεωχωρικών πληροφοριών, που αφορούν σε φαινόμενα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με τη μορφή «χαρτών». Τα εν λόγω φαινόμενα αποτελούν αντικείμενο μελέτης…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Αξιοποίηση δεδομένων μετρήσεων ποιότητας ατμόσφαιρας Υ.Π.ΕΝ.

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας  έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας  και εκδίδει ημερήσια Δελτία Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη δ/νση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=708&language=el-GR. Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού σε…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών και Δασεργατών

Για τις ανάγκες του Crodhackathon μπορεί  να διατεθεί webservice μέσω του site https://mds.ypen.gr/   για παροχή στοιχείων του μητρώου Δασικών Συνεταιρισμών και Δασεργατών που ξεπερνούν τα 5.000 μέλη. Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης δεδομένων για ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται  με τον έλεγχο και…

 • 0Votes
 • 0Responses

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις Χώρας

Στον διαδικτυακό τόπο  aepo.ypeka.gr  αναρτώνται Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σύνολο της χώρας. Τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται μέσω webservice για την αξιοποίησή …

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
 • 0Votes
 • 0Responses

Χαρακτηρισμοί Δασικών Εκτάσεων απο τα Δασαρχεία της Χώρας

Στον διαδικτυακό τόπο http://dp.ypeka.gr/  δημοσιεύονται οι χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων – (Κείμενο της Απόφασης και Τοπογραφικό Διάγραμμα, θέση  με γεωγραφικές συντεταγμένες ) των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας .  Τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω webservice που μπορεί να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους  γιαυτό το σκοπό.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...