Ολοκληρώθηκε: #1η Εκπαιδευτική Σειρά σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Σκοπός της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς είναι η ταχύρρυθμη εκπαίδευση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στα κύρια ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Κάθε μάθημα γίνεται μέσω διαδικτυακού διαδραστικού συστήματος σύγχρονης εκπαίδευσης και διαρκεί 90 λεπτά.  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στους εισηγητές για γραπτές ερωτήσεις. Στο τέλος της εκπαιδευτικής σειράς, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε διαδικτυακή εξέταση.  Επιτυχείς εξεταζόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση δια βίου εκπαίδευσης, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη ΚΕΔΕ.

Όραμα

Θέματα 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Υποδομές Υπολογιστικού Νέφους (cloud)
Ανοικτά Δεδομένα
Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Το ελληνικό πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Κεντρικές Πύλες και Μητρώα του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα
Έξυπνες Πόλεις
Μοντελοποίηση διαδικασιών και διοίκηση Έργων Πληροφορικής
Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση
Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην Διακυβέρνηση
Νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν