Ολοκληρώθηκε: #Σχεδιάζουμε μαζί την έξυπνη Πόλη - Πρότεινε νέες θεματικές ενότητες του CITY CHALLENGE crowdhackathon #smartcity

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Η διαδικασία του CITY CHALLENGE - crowdhackathon #smartcity  είναι συμμετοχική με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των Στελεχών τους, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου. Ειδικά για τους Δήμους υποστηρίζεται για πρώτη φορά διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την υποβολή αναγκών, ιδεών και προτάσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδομές τους και τη βελτίωση της λειτουργίας καθώς και την τοπική ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές. Οι αρχικές θεματικές ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω :

  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση – ανοικτά δεδομένα
  • Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
  • Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων
  • Ανάπτυξη Τουρισμού
  • Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη
  • Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Πρότεινε νέες θεματικές εδώ  Στείλε νέες ιδέες και προτάσεις εδώ http://hello.crowdapps.net/city-challenge/new/

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν