Τι είναι η πλατφόρμα «ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΑΡΤΗ»;

Πρόκειται για μια Πλατφόρμα αποτύπωσης έργων και δράσεων του Δήμου Λευκάδας σε χάρτη, με παράλληλη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων για καθένα από αυτά.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα έργα – δράσεις που τον ενδιαφέρουν ανάλογα την κατάσταση, τη δημοτική ή θεματική ενότητα ή απλά πληκτρολογώντας κάποιες λέξεις- κλειδιά. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη. 

Για κάθε μεμονωμένο έργο ή δράση ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για στοιχεία όπως Τίτλος,  Θεματική Ενότητα,  Δημοτική  Ενότητα, Κατάσταση και  Προϋπολογισμός. Παράλληλα, μπορεί να αξιολογήσει το έργο ως προς την πρόοδο και την εξέλιξή του, καθώς και να στείλει σχετικό περιεχόμενο για αυτό (σχόλιο – άρθρο, εικόνες, συνδέσμους). Επίσης μπορεί να διαμοιράσει το έργο στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail).

Για τους προγραμματιστές διατίθενται APIs  στο πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Πλατφόρμας. 

Η πλατφόρμα είναι φιλική προς τον χρήστη, προκειμένου να μην υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση και την ορθή χρήση της. Τα “Έργα σε χάρτη” παρακινούν τους πολίτες να ενημερώνονται για τα τεχνικά έργα του τόπου τους και να συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο αξιολογώντας κάθε καινούρια δράση και παρακολουθώντας  την εξέλιξή της. Κατ’αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια αλλά και η δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου.

Τί είναι η «Προβολή σε Λίστα»;

Στη δεξιά πλευρά της Αρχικής σελίδας πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε πίνακα» εμφανίζεται συγκεντρωτική λίστα όλων των καταχωρημένων στην Πλατφόρμα έργων και δράσεων του Δήμου. Εδώ, ο χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω σε ένα έργο και να οδηγηθεί στην αποκλειστική του σελίδα. Η λίστα κλείνει πατώντας πάλι πάνω στο πλήκτρο «Προβολή σε χάρτη».

Πώς γίνεται η αναζήτηση έργου – δράσης;

Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης έργων-δράσεων στην πλατφόρμα:

  1. Αναζήτηση με φίλτρα: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα φίλτρα που τον ενδιαφέρουν. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάνω στο χάρτη με μορφή χρωματιστών πινεζών. Κάθε χρώμα υποδηλώνει διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο-δράση. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά’, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του μορφή (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).
  2. Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας, ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει στο πλαίσιο τη λέξη-κλειδί με την οποία θα αναζητήσει το έργο του ενδιαφέροντός του. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη με τη μορφή χρωματιστών πινεζών, όπου κάθε χρώμα υποδηλώνει τη διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο-δράση. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά’, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του μορφή (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

Πώς γίνεται η αναζήτηση πληροφοριών για ένα έργο – δράση;

Στο χάρτη της κεντρικής σελίδας αποτυπώνονται όλα τα έργα και δράσεις. Μετακινώντας ο χρήστης το “χεράκι” πάνω σε μια χρωματιστή πινέζα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τον τίτλο του έργου ή της δράσης που έχει επιλεγεί. Πατώντας πάνω στον τίτλο, ανοίγει η αποκλειστική σελίδα του έργου. Η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία αναζήτησης  ή μέσω της επιλογής “Προβολή σε λίστα”.

Στην αποκλειστική σελίδα ενός έργου ή μιας δράσης εμφανίζονται:

Πώς γίνεται ο σχολιασμός σε έργο – δράση και η αποστολή σχετικού περιεχομένου;

Στο κάτω μέρος της αποκλειστικής σελίδας του έργου που έχει επιλέξει ο χρήστης, υπάρχει η ένδειξη “Άφησε Σχόλιο”. Αφού συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο, ο χρήστης γράφει το σχόλιό του και έπειτα έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει κάποιο αρχείο όπως φωτογραφία, άρθρο, σύνδεσμο  ή κάτι άλλο σχετικό που θεωρεί χρήσιμο να πάει στους αρμόδιους του δήμου. Πατώντας “Υποβολή Σχολίου” το περιεχόμενο αποστέλλεται στο διαχειριστή της πλατφόρμας ο οποίος θα αξιολογήσει πρώτα το περιεχόμενο και εφόσον το θεωρήσει κατάλληλο, θα το δημοσιεύσει. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας.

Πώς γίνεται ο διαμοιρασμός στα κοινωνικά δίκτυα;

Στο κάτω μέρος της  αποκλειστικής σελίδας του έργου – δράσης, υπάρχει το πλαίσιο “Κοινοποίηση έργου σε κοινωνικά δίκτυα”. Πατώντας ο χρήστης στο αντίστοιχο εικονίδιο, μεταφέρεται στο κοινωνικό δίκτυο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού (facebook, Twitter, Gmail).

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το διαχειριστή της Πλατφόρμας ή με το Δήμο;

Πατώντας ο χρήστης στο «Επικοινωνία» στην κεντρική μπάρα της Αρχικής σελίδας (μενού) οδηγείστε στη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας του Δήμου Λευκάδας