τοποθέτηση ειδικών ραμπών για πρόσβαση παντού

ηλεκτρονική ενημέρωση  για εξέλιξη αιτημάτων των πολιτών

 

ηλεκτρονική διευθέτηση αιτημάτων από τους πολίτες

μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα – εμβολιασμός και στείρωση

εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον

Θέλουμε περισσότερα σημεία με δωρεάν internet

περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης

καθαριότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες