κόκκινοι κάδοι

παιδική βιβλιοθήκη

συχνά δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ανακατασκευή γηπέδων στις σχολικές μονάδες

τοποθέτηση ειδικών ραμπών για πρόσβαση παντού

ηλεκτρονική ενημέρωση  για εξέλιξη αιτημάτων των πολιτών

 

ηλεκτρονική διευθέτηση αιτημάτων από τους πολίτες

μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα – εμβολιασμός και στείρωση

εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον

Θέλουμε περισσότερα σημεία με δωρεάν internet

περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης

καθαριότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες